Đặc tính


● Hơn 10300 ký tự, ở dạng giản thể và phồn thể
● Duyệt các ký tự ở dạng lưới có thể tùy chỉnh (nhóm, thứ tự, cấp độ)
● Tìm kiếm và bộ lọc
● Danh sách yêu thích
● Tần suất sử dụng, cấp độ trong HSK và bảng của Các ký tự tiếng Trung tiêu chuẩn chung (通用规范汉字表)
● Thứ tự dòng - ngắt dòng từng dòng
● Thông tin chi tiết cho từng ký tự (ví dụ phát âm, dịch, phân tách, từ nguyên và cách sử dụng)
● Thông tin chung về chữ viết - các thành tố cơ bản, thứ tự và các ký tự khó

Ảnh chụp màn hìnhĐược tối ưu hóa cho iPad/máy tính bảng


Windows 10/11

Phiên bản mới


 MICROSOFT Windows 10/11


Mac - macOS (Intel/Silicon)

Universal App

Phiên bản mới


 MAC APP STORE ¹


Xem thêm


Liên hệ chúng tôi


Đừng ngần ngại sử dụng mẫu liên hệ dưới đây để liên hệ với chúng tôi

 Saint-Jean-de-Luz, France