Learning sessionsViết

Học cách vẽ các ký tự một cách tự nhiên cho đến khi bạn thành thạo chúng hoàn toàn.
Bạn có thể chọn học chữ kanji, chữ kana hoặc cả hai.


Bản dịch

Học cách dịch các ký tự, từ và cụm từ của bạn từ tiếng Nhật sang tiếng Anh và ngược lại.
Thuật toán của chúng tôi đảm bảo rằng bạn thông thạo bản dịch của chúng theo cả hai hướng.


Đọc

Tìm hiểu cách phát âm của các ký tự, từ và cụm từ của bạn từ phiên âm rōmaji hoặc kana của chúng.


Được tối ưu hóa cho iPad/máy tính bảng

Tải xuống
 Japanese Guru

Từ điển và giao diện người dùng có sẵn trong

English, Français, Español, Deustch, Русский
Liên hệ chúng tôi


Đừng ngần ngại sử dụng mẫu liên hệ dưới đây để liên hệ với chúng tôi

 Saint-Jean-de-Luz, France