امکانات


● بیش از 10.300 نویسه چینی، در اشکال ساده و سنتی آنها
● نویسه‌های چینی را در یک شبکه قابل تنظیم (گروه‌ها، ترتیب، سطوح) مرور کنید
● جستجو و فیلتر
● فهرست موارد دلخواه
● استفاده از فرکانس، HSK (2.0 و 3.0 جدید) و جدول نویسه‌های استاندارد عمومی چینی (通用规范汉字表) سطح
● حروف چینی ترتیب - سکته مغزی تجزیه سکته مغزی
● اطلاعات دقیق برای هر نویسه چینی (تلفظ، ترجمه، تجزیه، ریشه شناسی و مثال های استفاده)
تلفظ صوتی هر نویسه یا کلمه چینی
نوشتن برای تسلط بر هر نویسه چینی
● اطلاعات عمومی در مورد نوشتن چینی - سکته مغزی اولیه، نظم و حروف چینی دشوار است

بهینه شده برای iPad / قرصMac - macOS (Intel/Silicon)

Universal App

جدید


 MAC APP STORE ¹

مخاطب


برای تماس با ما از فرم تماس زیر دریغ نکنید

 Saint-Jean-de-Luz, France