امکانات


● بیش از 5.300 کانجی، با خواندن دقیق (On و Kun)
● کانجی ها را در یک شبکه قابل تنظیم (گروه ها، ترتیب، سطوح) مرور کنید
● جستجو و فیلتر
● فهرست موارد دلخواه
● استفاده از فرکانس، JLPT و رسمی Jōyō (常用漢字) / Jinmeiyō (人名用漢字)
● سکته مغزی کانجیس ترتیب - سکته مغزی تجزیه سکته مغزی
● اطلاعات دقیق برای هر کانجی (ترجمه، خواندن، تجزیه و نمونه‌های استفاده)
● خواندن در kana یا rōmaji
نوشتن برای تسلط بر هر کانجی
● هر دو هجای هیراگانا و کاتاکانا، با تمرین نوشتن برای تسلط بر هر کانا
● نوشتن پیشرفت برای هر کانا
تلفظ صوتی هر کانجی، کانا یا کلمه
● اطلاعات کلی در مورد نوشتار ژاپنی - ترتیب ضربه ها و کانجی های دشوار

بهینه شده برای iPad / قرص


مخاطب


برای تماس با ما از فرم تماس زیر دریغ نکنید

 Saint-Jean-de-Luz, France