اطلاعات شخصی


ما علاقه ای به جمع آوری اطلاعات شخصی شما نداریم و مطلقاً هرگز اطلاعات شما را به شخص ثالث یا کسی نمی فروشیم. ما مقدار کمی از اطلاعات استفاده ناشناس را برای کمک به توسعه و گزارش اشکال برنامه جمع‌آوری می‌کنیم، اما چیزی که بتواند شخصاً شما را شناسایی کند.

تجزیه و تحلیل شخص ثالث


ما از Microsoft مرکز برنامه و استفاده می کنیم Firebase Google برای جمع‌آوری گزارش‌های خرابی، خطاها و تجزیه و تحلیل. این داده ها ناشناس هستند و نمی توانند شما را شناسایی کنند.

سایت اینترنتی


وب سایت ما xamisoft.com از ابزار اندازه گیری مخاطب Wysistat برای جمع آوری اطلاعات ناشناس در مورد استفاده از سایت استفاده می کند.